1992 Giresun doğumludur. Yakın Doğu Üniversitesi 2016 mezunu olup, 2019 yılında Yıldıran Hukuk Bürosunu kurmuştur. Av.Berkant YILDIRAN avukatlık hayatına İş Hukuku , Miras Hukuku ve Ticaret Hukuku tandaslı dava takipleriyle başlamış olup, bir avukatın hukukun her alanına teneffüs etmesi gerektiğini iyi bildiği için ceza alanında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında aktif görev almıştır. İş Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.